Střešní a stropní vazníky

Ocelový profil FESTCRAFT

Stěnové panely

Střešní a stropní vazníky

Schody

Střešní a stropní vazníky

Ocelové střešní vazníky FESTCRAFT jsou odolné proti ohni, teplotním výkyvům, únikům tepla a zajišťují stabilitu celého domu.

Základní typy střešní konstrukce a vázání:
  • Plochá střecha nebo střecha s minimálním spádem
  • Šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – vaznicový systém
  • Šikmá střecha – zateplení v rovině střešního pláště – krokvový systém
  • Šikmá střecha – zateplení v rovině stropu – příhradové vazníky
  • Šikmá střecha – podkroví – švédský vazník

Vzorky střešních a stropních vazníků