Stavba

REALIZACE STAVEB

Stavíme zděné stavby z klasických materiálů a montované stavby s použitím vlastního stavebního systému lehkých montovaných konstrukcí FESTCRAFT. Dodáváme stavby na klíč nebo dle přání investora realizujeme jen vybrané úkony v oblasti investičních záměrů realizace staveb přes fázi povolení, výstavby až po fázi uvádění do provozu. Zároveň realizujeme vlastní developerské projekty.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Pasivní domy Zahořany

Nízkoenergetické byty Levínský Vršek

Nízkoenergetické řadové rodinné domy Machovka

Nízkoenergetické byty Úhonice

STAVEBNÍ SYSTÉM

 • Záruka 70 let
 • Může být postaveno více než dvě patra
 • Nejsilnější poměr pevnosti k hmotnosti pro stavební materiál
 • Zastaví požár a šíření plamene
 • Může být sestavena v každém počasí
 • Minimální odpad na stavbě
 • Odolné a šetrné k přírodnímu prostředí, nepodléhající tlení
 • Dostupnost výstavby pro každého a úspora kapitálu
 • Významná časová úspora při výstavbě budov
 • Při montáži se nevyžadují měřicí přístroje
 • Nevyžaduje se použití další techniky
 • Při montáži se nevyžadují kvalifikovaní specialisté

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ

Naším cílem je efektivně provádět poradenskou činnost ve stavebnictví s maximální snahou vyhovět představám a přáním našich zákazníků. Nabízíme kompletní servis pro investory ve stavebnictví. Zajišťujeme pro své klienty nezávislou kontrolu, vyhodnocujeme rizika, optimalizujeme náklady napříč celým průběhem stavebního díla. Průměrně se dá ušetřit 10% – 30% z celkových nákladů na výstavbu. Dle požadavku investora zajišťujeme řízení projektu nebo jen vybraných fází – při projektové přípravě, územním a stavebním řízení, jednaní s dotčenými úřady, zajišťovaní povolení, průzkumů, výběrová řízení, spolupráce při výběru zhotovitele, sestavování a kontrola rozpočtů, smlouva o dílo se zhotovitelem, kontrola zhotovitele na stavbě, kontrola fakturace a příprava dokladů k úspěšné kolaudaci, kontrola kvality díla. Veškeré úkony provádíme výlučně v zájmu investora.