Stavba

REALIZACE STAVEB

Stavíme zděné stavby z klasických materiálů a montované stavby s použitím vlastního stavebního systému lehkých montovaných konstrukcí FESTCRAFT. Dodáváme stavby na klíč nebo dle přání investora realizujeme jen vybrané úkony v oblasti investičních záměrů realizace staveb přes fázi povolení, výstavby až po fázi uvádění do provozu. Zároveň realizujeme vlastní developerské projekty.

STAVEBNÍ SYSTÉM

 • Záruka 70 let
 • Může být postaveno více než dvě patra
 • Nejsilnější poměr pevnosti k hmotnosti pro stavební materiál
 • Zastaví požár a šíření plamene
 • Může být sestavena v každém počasí
 • Minimální odpad na stavbě
 • Odolné a šetrné k přírodnímu prostředí, nepodléhající tlení
 • Dostupnost výstavby pro každého a úspora kapitálu
 • Významná časová úspora při výstavbě budov
 • Při montáži se nevyžadují měřicí přístroje
 • Nevyžaduje se použití další techniky
 • Při montáži se nevyžadují kvalifikovaní specialisté

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ

Naším cílem je efektivně provádět poradenskou činnost ve stavebnictví s maximální snahou vyhovět představám a přáním našich zákazníků. Nabízíme kompletní servis pro investory ve stavebnictví. Zajišťujeme pro své klienty nezávislou kontrolu, vyhodnocujeme rizika, optimalizujeme náklady napříč celým průběhem stavebního díla. Průměrně se dá ušetřit 10% – 30% z celkových nákladů na výstavbu. Dle požadavku investora zajišťujeme řízení projektu nebo jen vybraných fází – při projektové přípravě, územním a stavebním řízení, jednaní s dotčenými úřady, zajišťovaní povolení, průzkumů, výběrová řízení, spolupráce při výběru zhotovitele, sestavování a kontrola rozpočtů, smlouva o dílo se zhotovitelem, kontrola zhotovitele na stavbě, kontrola fakturace a příprava dokladů k úspěšné kolaudaci, kontrola kvality díla. Veškeré úkony provádíme výlučně v zájmu investora.