Stavební systém

Stavební systém FESTCRAFT

Společnost FESTCRAFT Vám nabízí stavební systém pro výstavbu montovaných objektů, ze kterého Váš dům postavíte v rekordně krátkém čase. Pomocí našeho stavebního systému je možné stavět kvalitně, levně a rychle (stavbu konstrukce je možné dokončit za 7 dní). Náš stavební systém se přitom neomezuje pouze na rodinné domy, ale je vhodný i pro přístavby, nástavby a také větší stavby (montážní či průmyslové haly, hangáry, mosty, administrativní budovy, velkokapacitní garáže, panelové domy atd.). Náš stavební systém slouží pro suchou výstavbu montovaných objektů. Je založený na použití tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů tvořících nosnou konstrukci objektu, doplněnou o minerální izolaci, parotěsnou fólii a oplášťovací sádrovláknité desky pro vytvoření stavby s požadovanými technickými vlastnostmi. Každý z použitých materiálů plní svou dílčí funkci, čímž dochází k optimalizaci jejich použití, užitných vlastností skladeb a následně i celkové efektivnosti stavby. Výhody montovaných staveb jsou zřejmé zejména v těchto oblastech:

 • Energetická náročnost
 • Akustika
 • Požární odolnost
 • Pevnost a stabilita
 • Geometrická přesnost
 • Hmotnost
 • Životní prostředí

Řada výhod našeho stavebního systému montovaných staveb:

Energetická náročnost objektu souvisí ve velké míře se schopností stěn zabránit přílišnému prostupu tepla z teplého vnitřního do chladného venkovního prostředí. Je obecně známo, že ocel vede teplo 430x lépe než dřevo a dokonce 1500x lépe než minerální vlna. Jak je tedy možno dosáhnout s ocelovou nosnou konstrukcí tak vysokých tepelných odporů stěn? Řešení spočívá v použití tenkostěnných ocelových profilů RY se systémem štěrbin ve stojinách. Tyto štěrbiny prodlužují dráhu vedení tepla, což vede ke snížení původní hodnoty tepelné vodivosti ze 60 na 8 W/m.K, což je pouhých 13% původní hodnoty. Druhým parametrem snižujícím prostup tepla je průřezová plocha profilu, která je v případě použití tloušťky oceli 1,0 mm pouze 1,7% plochy, kterou zaujímá dřevěný sloupek 45×145 mm ve dřevostavbě. Jednoduchým srovnáním lze pak dostat následující hodnoty prostupu tepla ocelovým štěrbinovým profilem RY a dřevěným sloupkem (jedná se o ilustrativní výpočet):
ocel RY: l = 60 W/m.K x 0,13 x 0,017 = 0,13 W/m.K
dřevěný sloupek: l = 0,14 W/m.K
To znamená, že prostup tepla bude u stěny z profilů RY v místě sloupků o 7% lepší než u dřevostavby. Obecně je pak výsledkem dosažení součinitelů prostupu tepla pod 0,18 W/m2K u stěny tloušťky kolem 250 mm.

Akustické vlastnosti lehkých montovaných stěn jsou díky různým materiálům použitým ve skladbách velmi dobré a byly ověřeny velkým množství zkoušek řadou výrobců (zejména to platí pro dělící příčky). Obecně lehké stěny redukují výtečně zvuk o vysokých frekvencích. Nízké frekvence lze pak tlumit různými kombinacemi použitých materiálů.

Pozitivní vliv na zvukový útlum má:

 • oplášťovací sádrokartonové nebo sádrovláknité desky
 • dvojitá nosná konstrukce stěn
 • izolace minerální vlnou
 • pružné stojky vylepšují vysokofrekvenční útlum
 • pevné stojky vylepšují nízkofrekvenční útlum

Negativní vliv na zvukový útlum má:

 • hmotnost oplášťovacích desek (nižší hmotnost – nižší útlum)
 • opláštění dřevěnými deskami
 • vzduchová netěsnost
 • okna a dveře
 • zavěšené stropy
 • instalace (ventilace, elektroinstalace, vodovodní potrubí, rozvody vytápění)

Stanovení zvukové neprůzvučnosti pro obvodové stěny je komplikované a to zejména z důvodu velkého množství otvorů v obvodových stěnách, jako jsou okna a dveře, které mají na zvukovou neprůzvučnost celé stěny mnohem větší vliv než vlastní stěna. Použití štěrbinových profilů pro obvodové stěny však dává překvapující výsledky. Ve srovnání s dřevěnou konstrukcí dává stěna s ocelí o 6-9 dB větší zvukový útlum.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou závislé na mnoha faktorech, zejména však na výšce objektů, dispozici, půdorysné ploše a účelům, ke kterým objekty slouží. Tyto požadavky pak mohou vést na předepsanou odolnost nosných konstrukcí proti požáru od 0 až po 120 minut. Vyhovující požární odolnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí se dosahuje vhodnou tepelnou izolací mezi profily (minerální vata) a hlavně vhodným typem, počtem a tloušťkou desek, kterými je konstrukce opláštěna. U nosných stěn je požární odolnost závislá i na statickém zatížení dané stěny, proto je nutno základní odolnost ověřit zkouškami.

U systémů tenkostěnných ocelových konstrukcí se na přenosu zatížení (vlastní hmotnost, užitné zatížení, sníh, vítr) podílí každý profil ve stěně, stropu nebo střeše. Vzhledem k tomu, že profily jsou ve stěnách umístěny s roztečí kolem 0,6 m a ve stropech a střechách do 1,2 m, rozděluje se zatížení do velkého počtu profilů. Pak je zatížení každého z profilů nízké a je možno používat profily tlouštěk mezi 0,7 a 1,5 mm, u krokví a stropů do 2,5 mm. Stabilita objektů je zajištěna vhodným rozmístěním jednotlivých nosných stěn. Každá ze stěn totiž přenáší nejen svislé zatížení, ale díky opláštění konstrukce deskami i smykové působení ve své rovině. Tato funkce je případně doplněna diagonálními pásy.

Kompletní návrh konstrukce je prováděn s použitím nejmodernějších 3D CAD systémů. Ty umožňují nejen rychlý a operativní návrh a zpracování realizační dokumentace, ale také automaticky generují přesnou specifikaci materiálu. Každý z profilů je vyráběn dle této specifikace na zakázku pro konkrétní objekt. To znamená, že má přesný požadovaný rozměr a je řádně označen. Společně s nízkou hmotností profilů je tak usnadněna montáž, čímž dále klesají celkové náklady na výstavbu.

Hmotnost montovaných staveb je ve srovnání s klasickými stavebními materiály o mnoho nižší. Například kompletní stěna s ocelovou nosnou konstrukcí bude až 10x lehčí než obdobná stěna z klasických zdících materiálů. To přináší spoustu výhod nejen pro montážníky, kteří tak manipulují s lehčími materiály:

 • menší hmotnost znamená nižší spotřebu materiálu a tím menší zatížení životního prostředí při jeho výrobě
 • nižší náklady na dopravu materiálu
 • menší nároky na zdvihací zařízení
 • nižší fyzická pracnost
 • menší celková hmotnost umožňuje realizaci nástaveb i na objektech, kde by přitížení klasickými materiály bylo nepřípustné

Náš systém pro stavby, přístavby a nástavby je systémem suché výstavby. Nepoužívá žádný organický materiál. To snižuje pravděpodobnost problémů s vlhkostí, plísní a houbami. Ocel, sádra a minerální vlna jsou 100% recyklovatelné. Technologie lehkých konstrukcí využívá pouze 25% přírodních zdrojů ve srovnání se stavěním klasickými technologiemi. Minimum odpadu přináší čisté stavební prostředí a nízká hmotnost je příjemná pro stavbaře.

Společnost FESTCRAFT Vám nabízí stavební systém pro výstavbu montovaných objektů, ze kterého Váš dům postavíte v rekordně krátkém čase. Představujeme Vám inovativní kompletní systém nosných konstrukcí montovaných staveb z lehkých pozinkovaných ocelových profilů FESTCRAFT. Jedná se o nosné a nenosné vnější a vnitřní steny, stropní nosníky, vazníky (kostry staveb). Montované stavby FESTCRAFT přináší řadu výhod oproti dřevěným nosným konstrukcím montovaných sendvičových dřevostaveb, vyniká svou lehkostí, odolností, pevností a stabilitou.